http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obrazy: sosw_nadolny_dyplom.jpg

20.04.2012r. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła XXXIV EdycjÄ™ WojewódzkÄ… Ogólnopolskiego Konkursu TwórczoÅ›ci Plastycznej Dzieci i MÅ‚odzieży Szkolnej ph. „Krajobraz Polski - Tradycje, WspóÅ‚czesność, PrzyszÅ‚ość" - BiaÅ‚ystok 2012.
MiÅ‚o nam poinformować, że wÅ›ród 768 prac, które napÅ‚ynęły ze 102 placówek na etap wojewódzki, komisja wyróżniÅ‚a pracÄ™ naszego ucznia Dawida Nadolnego, którego przygotowaÅ‚a do konkursu p. Beata Tur.