http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dnia 23.09.2016 w naszej szkole odbył się uroczysty apel z okazji 96 rocznicy Bitwy nad Niemnem. Uczniowie - Damian, Michał i Damian pod opieką pani Magdy Słyż przypomnieli wszystkim zgromadzonym, iż zwycięska bitwa warszawska, chociaż stanowiła przełomowy moment w wojnie polsko-bolszewickiej nie doprowadziła do jej ostatecznego zwycięstwa. To właśnie operacja niemeńska, choć nieco zapomniana, przyczyniła się do całkowitego rozbicia sił nieprzyjaciela.

Magda Słyż