http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_508/dscn3698.jpgNasi uczniowie po raz kolejny uczestniczyli w spotkaniu „CzytajÄ…ce piÄ…tki” zainicjowanym przez BibliotekÄ™ PublicznÄ… w SokóÅ‚ce. Listopadowe spotkanie (17.11.2016r.) odbyÅ‚o siÄ™ pod hasÅ‚em „Inaczej mówimy, inaczej czytamy”. Spotkanie rozpoczęło siÄ™ od zapoznania nas z historiÄ… i znakami tworzÄ…cymi polski alfabet Braille’a. NastÄ™pnie wspólnie odczytywaliÅ›my znaki tworzÄ…ce wyrazy. ChÄ™tni samodzielnie „kropkowali” wÅ‚asne imiona, co wywoÅ‚ywaÅ‚o wiele emocji i starannoÅ›ci w wykonaniu ćwiczenia.

Kolejnym krokiem byÅ‚o zapoznanie siÄ™ z jÄ™zykiem migowym. Wspólnie z bibliotekarkÄ… uczyliÅ›my siÄ™ migać palcowym alfabetem wÅ‚asne imiona. PróbowaliÅ›my także trudniejszych wyrazów, migaliÅ›my zwierzÄ™ta, miesiÄ…ce i dni tygodnia.

Na zakoÅ„czenie w skupieniu obejrzeliÅ›my wstÄ™p do baÅ›ni o Kopciuszku w jÄ™zyku migowym. Spotkanie byÅ‚o bardzo ciekawe i pozwoliÅ‚o nam poznać sposoby komunikowania osób, które nie mogÄ… mówić lub widzieć. ZdjÄ™cia

Katarzyna Zalewska