http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_509/dsc_0992.jpgW dniu 14 grudnia 2016r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce odbyło się podsumowanie projektu pn. „Od tradycyjnego rzemiosła do nowoczesnych technik artystycznych”. Projekt był realizowany od 15 września do 15 grudnia 2016r. przez Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami”. Został dofinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie” IX Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny”. Komisja grantowa przyznała kwotę w wysokości 3 tysięcy złotych. Partnerami Stowarzyszenia „Pod Skrzydłami” w realizacji projektu byli: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Stowarzyszenie „Zielony Zakątek” w Sokółce.

Głównym celem projektu było zdobycie nowych umiejętności z zakresu: wikliniarstwa, ceramiki, techniki plastycznej pergamano i plastyki sensorycznej. Projekt umożliwił integrację osób niepełnosprawnych z pełnosprawnymi, a także integrację pokoleń. Dobrem wspólnym była integracja społeczności lokalnej poprzez wspólne i twórcze spędzanie czasu wolnego dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów ze szkoły podstawowej i gimnazjum, a także podopiecznych stowarzyszenia.

W ramach projektu odbyły się następujące warsztaty: wikliniarskie, ceramiczne, z plastyki sensorycznej i techniki plastycznej pergamano dla nauczycieli, uczniów i przedszkolaków. Zorganizowano również wycieczkę do pracowni garncarskiej w Czarnej Wsi Kościelnej.

Realizatorami projektu byli członkowie Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami”.

Podsumowaniem projektu była wystawa prac wykonanych w trakcie jego realizacji. Uczestnicy uroczystego podsumowania mieli możliwość obejrzenia zdjęć i prezentacji multimedialnej relacjonującej działania projektu. Uczestnikami podsumowania byli: pani Maria Talarczyk - Prezes Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” oraz przedstawiciele partnerów: Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz liczna grupa przedszkolaków ze Stowarzyszenia „Zielony Zakątek”.

Stowarzyszenie „Pod Skrzydłami” złożyło podziękowania i wręczyło własnoręcznie zrobione upominki. Następnie odbyło się uroczyste otwarcie wystawy poprzez przecięcie wstęgi. Każdy mógł obejrzeć prace wykonane podczas warsztatów, a także skusić się na słodki poczęstunek. Zdjęcia

Beata Tur
Małgorzata Hołownia-Iwanow
Marta Kulmaczewska

 

/images/logotypy.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/finalne_logo_pod_skrzydami2.jpg