http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

14.12.2016r. uczniowie Specjalnego OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego mieli możliwość obejrzenia w Teatrze Internetowym TVP dla SzkóÅ‚ musicalu o polskiej szkole. Spektakl o intrygujÄ…cym tytule „Bestia” przedstawiÅ‚ Lubuski Teatr w Zielonej Górze. „W musicalu o polskiej szkole momentami byÅ‚o Å›miesznie. Chwilami gÅ‚upkowato. A czasem gorzko i zupeÅ‚nie na serio”. Uczniowie z zainteresowaniem Å›ledzili losy bohaterów, ponieważ przedstawienie byÅ‚o bardzo żywioÅ‚owe i peÅ‚ne muzyki.

Organizatorzy: Marta Tolko-Kuziuta, Marta Kawrygo-Leonowicz