http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_512/20161203_125247.jpg„Człowiek jest wspaniałą istotą nie z powodu dóbr, które posiada, ale
jego czynów. Nie ważne jest to co się ma, ale czym się dzieli z innymi."

Jan Paweł II

3 grudnia 2016r. uczestniczyliśmy w II Gali Wolontariatu, która została zorganizowana w Kinie Sokół. Głównym pomysłodawcą i organizatorem tego przedsięwzięcia była Sokólska Sieć Wolontariatu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej „Barka”.

Z dumą, po raz drugi odebraliśmy informację, iż to nasi wolontariusze za swoje działania pod kierunkiem nauczycielki Elżbiety Szomko otrzymali I miejsce. Nie dokonaliśmy tego sami - stąd nasze podziękowania płynące w kierunku współpracujących z nami wolontariuszy z Przedszkola 1, Szkoły Podstawowej w Starej Kamionce, Szkoły Podstawowej w Gieniuszach, właścicielki Smykolandii pani Marty Halickiej, rodziców dzieci realizujących w SOS-W  wczesne wspomaganie, rodziców dzieci z Przedszkola 1, malarki Grażyny Horosz, naszego absolwenta Pawła i jego mamy, nauczycieli SOS-W .

To wyróżnienie jest dla nas istotne, ale nie zapominajmy, że jedną z największych zalet wolontariatu, jest oddziaływanie na społeczność. Nasi wolontariusze są często jak klej, który utrzymuje więzi międzyludzkie. Czas poświęcony na wolontariat, owocuje nabywaniem nowych znajomości, zwiększeniem poczucia wspólnoty oraz podnoszeniem umiejętności interpersonalnych jak również podnoszeniem poczucia własnej wartości i poziomu zadowolenia z życia. Świadomość, że my również możemy pomagać  dodaje nam skrzydeł, pozwala wzbić się ponad pewne słabości.

9 grudnia 2016 roku  na apelu ogólnoszkolnym  pani Elżbieta Szomko podsumowała nasz udział w Konkursie „Sokólskie Barwy Wolontariatu” i wręczyła upominki wolontariuszom. Zdjęcia

Opiekun Szkolnego Koła „Jestem Wolontariuszem”
Elżbieta Szomko