http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_518/imag0264_t2.jpgAby uczcić 98 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 10.11.2016r. uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce pod kierunkiem pani Grażyny Tymoszuk i Marty Kawrygo-Leonowicz przygotowali montaż słowno-muzyczny. Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze święto państwowe w ciągu roku. Jest obchodzone dla upamiętnienia dnia, w którym Polska odrodziła się po 123 latach niewoli. Apel miał na celu przybliżenie historii narodu polskiego oraz krzewienie postaw patriotycznych wśród wychowanków ośrodka.

Zdjęcia

Marta Kawrygo-Leonowicz
Grażyna Tymoszuk