http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/20170105_105753.jpgW grudniu 2016 roku Wiktoria, Ania, Michał i Daniel pod kierunkiem nauczycielki SOS-W w Sokółce Elżbiety Szomko postanowili przyjąć wyzwanie Gimnazjum nr 1 w Różanymstoku i zaprezentować swoje talenty wykonując prace plastyczne techniką collage na temat „Bóg się rodzi…”. Tak weszliśmy w nastrój świąteczny szukając informacji i najbardziej optymalnych sposobów wyrażenia tematu. W styczniu na apelu ogólnoszkolnym uczniowie odebrali nagrody i dyplomy za udział z rąk opiekuna artystycznego nauczycielki Elżbiety Szomko, które organizator: Gimnazjum nr 1 w Różanymstoku przesłał do placówki pocztą.

Elżbieta Szomko

http://www.soswsokolka.pl/images/20170105_105739.jpg