http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_519/20161019_134110.jpgCztery uczennice SOS-W w Sokółce pod kierunkiem nauczycielki Elżbiety Szomko wykonały prace plastyczne na konkurs zorganizowany przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie pod hasłem „Do czego MORZE służyć może?”. Jak informują organizatorzy na konkurs łącznie wpłynęło 4812 prac plastycznych z całej Polski. Stąd też bardzo satysfakcjonująca jest dla nas wiadomość, iż uczennica Ania z klasy II i uczennica Ewa z klasy I ZSZ otrzymały wyróżnienie i nagrody rzeczowe. Justyna i Agnieszka ze szkoły podstawowej odebrały dyplomy za udział w tym konkursie.

Gratulacje i podziękowania za zaangażowanie w pracę plastyczną uczennice odebrały na apelu ogólnoszkolnym. Zdjęcia

Elżbieta Szomko