http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obrazy artykułów: sosw_konkurs_eko3.jpg15.05.2012r. tradycyjnie jak co roku stanęliśmy w szranki z wiedzą ekologiczną. Uczennice: Renata Furman, Martyna Krempa i Małgorzata Wysocka reprezentowały nasz Ośrodek w III Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym zorganizowanym przez Zespół Szkół nr 13 w Białymstoku. Honorowowym Patronem konkursu był Prezydent Miasta Białegostoku oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem konkursu było propagowanie zachowań ekologicznych, poszerzenie świadomości w zakresie ekologii oraz ochrony przyrody, świadome rozróżnienie zagrożeń, na które narażona jest przyroda, budowanie poczucia odpowiedzialności za działania podejmowane w środowisku, uświadomienie zachowań, które są sprzeczne z ochroną środowiska.

Obrazy artykułów: sosw_konkurs_eko1.jpg

W czasie zmagań konkursowych, uczennice rozwiązywały test wiedzy, układały puzzle, rozpoznawały zwierzęta po opisie, wybierały prawidłową odpowiedź z tekstu, rozpoznawały właściwe i niewłaściwe zachowania oraz wykonały wspaniałą pracę plastyczną pod hasłem „Dąb – królem drzew”. Z wielkim zainteresowaniem obejrzały prezentację multimedialną przygotowaną przez organizatorów, która dotyczyła rekordów wśród drzew. Miały równiez okazję wysłuchać recytowanych wierszy przygotowanych przez uczestników konkursu.

Uczennice do konkursu przygotowały: p. I. Gieniusz i p. Z.Szarkowska – Czeczko