http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/photoalbum/album_521/022_t2.jpgUpowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży w internacie SOSW przybrało postać wieczornych spotkań, podczas których czytaliśmy i słuchaliśmy przeróżnych opowiadań, legend, wierszy, bajek i baśni. We wszystkich grupach odbyło się  łącznie 79 spotkań, około połowa z nich były to spotkania wspólne. Wychowankowie wykazywali się własną inicjatywą wypożyczając książki z biblioteki szkolnej. Chętnie włączali się do samodzielnego czytania na głos dla wszystkich zebranych. Stwarzało to doskonałą okazję do przezwyciężania tremy, lęków czy też wstydu przed występem. Emocje literackich bohaterów przedstawione bardzo wyraźnie dawały możliwość ich rozpoznawania, nazywania i rozumienia co czują inni. Takie umiejętności przydadzą się każdemu, na co dzień.

Wspólne przebywanie osób z różnych grup przyczyniało się do integracji i nawiązywania pozytywnych relacji między wychowankami. Spotkania ubogacaliśmy wprowadzeniem elementów teatralnej gry aktorskiej- modulacji głosem, pomagania gestami, odgrywania roli bohatera odczytywanych utworów literackich.

Dzięki współpracy z Oddziałem dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce mogliśmy korzystać z szerszego księgozbioru, w tym również z audiobooków, które uatrakcyjniły zajęcia. W ramach tej akcji dzieci tworzyły także prace plastyczne na wystawę

ph. :Jesienne drzewo”.

Dzieci uwielbiają, kiedy poświęcamy im swoją uwagę oraz spędzamy z nimi czas. Wspólne czytanie to doskonała okazja, aby obdarzyć je tym czego potrzebują. Przeprowadzone działania w ramach Akcji „Czytanie na dobranoc” wpłynęły pozytywnie na rozwój naszych wychowanków oraz rozwój ich osobowości. Wszystkie te argumenty przemawiają więc za tym, aby tę akcję wydłużyć na długie półrocze, do końca maja. Zdjęcia

Planowana tematyka na II półrocze:

- luty - baśnie i legendy

- marzec - wiersze, fraszki i opowiadania

- kwiecień - audiobooki i komiksy

- maj - czasopisma oraz inne propozycje dzieci

Katarzyna Bubieniec