http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_525/img_20170216_154550_1.jpg„PÄ™dzi, pÄ™dzi kulig niczym bÅ‚yskawica,
Hej, porwali te panny prosto od Kmicica.”

W dniu 16 lutego 2017r. wychowankowie OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego uczestniczyli w wycieczce do stajni w SÅ‚ójce, gdzie odbyÅ‚ siÄ™ kulig. Sanna wiodÅ‚a przez piÄ™kny las, przepeÅ‚niony zimowym krajobrazem. Jazda zaprzÄ™giem konnym sprawiÅ‚a podopiecznym wiele wrażeÅ„. RadoÅ›ci nie byÅ‚o koÅ„ca. Wszystkim dopisywaÅ‚y dobre humory. Po dÅ‚ugiej przejażdżce odbyÅ‚o siÄ™ ognisko oraz pieczenie kieÅ‚basek. Po powrocie do OÅ›rodka przepeÅ‚nieni entuzjazmem wychowankowie, dzielili siÄ™ miÄ™dzy sobÄ… przeżyciami. ZdjÄ™cia

Katarzyna Dylewska