http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obrazy: img217.jpg

W ramach kontynuacji kilkuletniej wspóÅ‚pracy OÅ›rodka z BibliotekÄ… DzieciÄ™cÄ… w SokóÅ‚ce w dn. 16.05.2012r. w bibliotece, zorganizowano pokonkursowÄ… wystawÄ™ prac plastycznych naszych wychowanków p.h. „Bez zÅ‚oÅ›ci mamy wiÄ™cej radoÅ›ci”. Konkurs zostaÅ‚ ogÅ‚oszony w ramach realizacji V edycji programu spoÅ‚ecznego „SzkoÅ‚a bez przemocy”. Zaprezentowane na wystawie prace cechuje niezwykÅ‚a inwencja twórcza i różnorodność zastosowanych technik plastycznych.
Prace można oglÄ…dać do koÅ„ca roku szkolnego w siedzibie biblioteki przy ul. Sikorskiego 25 w SokóÅ‚ce. 

Wystawę zorganizowały wychowawczynie internatu: p. B. Boguszewska i p. K. Bubieniec.
Serdecznie zapraszamy!