http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_528/20170218_141335.jpgDnia 18 lutego 2017 r. harcerze z drużyny „Nieprzetarty Szlak” min. druhna Sandra, druh PaweÅ‚, drużynowa Monika Mróz i przyboczna Marta Kulmaczewska uczestniczyli w obchodach Hufcowego Dnia MyÅ›li Braterskiej w Zespole SzkóÅ‚ w Lipsku. DzieÅ„ MyÅ›li Braterskiej to Å›wiÄ™to przyjaźni. Obchodzone jest przez harcerzy i skautów na caÅ‚ym Å›wiecie 22 lutego w dniu urodzin Roberta Baden- Powella, zaÅ‚ożyciela skautingu. W ten dzieÅ„ harcerze skÅ‚adajÄ… sobie życzenia, przesyÅ‚ajÄ… kartki, organizujÄ… gry terenowe, spotykajÄ… siÄ™ przy ogniskach. Na spotkanie przybyÅ‚o ok. 200 osób - instruktorów, harcerzy i zuchów z SokóÅ‚ki, Nowego Dworu, Lipska, DÄ…browy BiaÅ‚ostockiej, Korycina, Kuźnicy i Sidry.

Podczas spotkania każda z drużyn i gromad zuchowych zaprezentowaÅ‚a specjalnie przygotowanÄ… na te okazjÄ™ myÅ›l Baden-Pawella. Drużyna harcerska „Nieprzetarty Szlak” przedstawiÅ‚a myÅ›l „Åšmiejcie siÄ™ ile tylko możecie, to dobrze wam zrobi”. Wszystkie drużyny też miaÅ‚y za zadanie wykonać tort z okazji urodzin Baden - Pawella dla wylosowanej drużyny. Na zakoÅ„czenie każda z drużyn mogÅ‚a skonsumować zrobiony tort. Na spotkaniu nie mogÅ‚o zabraknąć wspólnego Å›piewania przy dźwiÄ™kach gitary i plÄ…sów. Uroczystość zakoÅ„czyÅ‚a siÄ™ zawiÄ…zaniem krÄ™gu z harcerskim pożegnaniem. ZdjÄ™cia

Drużynowa: Monika Mróz
Przyboczna: Marta Kulmaczewska