http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_530/20170227_125125.jpgDziewiÄ™tnasty już raz uczniowie SOS-W w SokóÅ‚ce mieli możliwość uczestniczenia w konkursie piosenki i taÅ„ca „Åšpiewać każdy może” i zaprezentować wÅ‚asne umiejÄ™tnoÅ›ci wokalne i taneczne. Konkurs staÅ‚ siÄ™ już tradycjÄ… placówki.

AtrakcjÄ… tegorocznej edycji byÅ‚ wystÄ™p goÅ›ci: zespoÅ‚u „CygaÅ„skie Serca” z IgryÅ‚. I choć zespóÅ‚ wystÄ…piÅ‚ w niepeÅ‚nym skÅ‚adzie zauroczyÅ‚ obecnych swoim talentem zarówno wokalnym jak i tanecznym, a przy okazji wzbogaciÅ‚ wiedzÄ™ uczniów na temat spoÅ‚ecznoÅ›ci cygaÅ„skiej. Nasze oczy cieszyÅ‚y przepiÄ™kne stroje cygaÅ„skie, a uszy utwory w jÄ™zyku romskim, rosyjskim i polskim.

Po tym uroczym wstÄ™pie - już bez tremy nastÄ…piÅ‚y prezentacje uczniów. W naszym konkursie nie byÅ‚o przegranych. Wszyscy otrzymali wyróżnienia i nagrody z rÄ…k organizatora pani Elżbiety Szomko, która również ogÅ‚osiÅ‚a laureatów konkursowych:

I miejsce Iza i Kamil przygotowani pod kierunkiem pani Ewy Wińskiej

II miejsce Karol przygotowany pod kierunkiem pani Iwony Gieniusz

III miejsce Daniel pod kierunkiem pani Magdy Słyż

ZwyciÄ™zcom gratulujemy, a goÅ›ciom: zespoÅ‚owi „CygaÅ„skie Serca” skÅ‚adamy serdeczne podziÄ™kowania. To byÅ‚ niezwykÅ‚y czas spÄ™dzony w tak miÅ‚ym towarzystwie. ZdjÄ™cia

Organizator: Elżbieta Szomko