Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce działający w imieniu i na rzecz Powiatu Sokólskiego ogłosił przetarg nieograniczony

Modernizacja obiektów szkolnych Powiatu Sokólskiego
Część nr 1. Modernizacja instalacji C.O. w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce,
Część nr 2. Termomodernizacja budynku szkoły i internatu w Zespole Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej,
Część nr 3. Termomodernizacja budynku szkoły i warsztatów w Zespole Szkół Zawodowych im. Elizy Orzeszkowej w Sokółce.

Więcej informacji