http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/konkurs_maska_014.jpgW dniu 07.03.2017 r. na apelu odbyło się uroczyste ogłoszenie wyników szkolnego konkursu plastycznego ph. „Najpiękniejsza maska karnawałowa”, zorganizowanego przez p. K. Bubieniec i B. Boguszewską. Organizatorki konkursu wyróżnionym laureatom ufundowały dyplomy i nagrody rzeczowe.

Celem konkursu było:
-kultywowanie tradycji związanych z okresem karnawału,
-rozwijanie inwencji twórczej, wrażliwości estetycznej, popularyzacja działań plastycznych,
-wzbogacanie i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych,
-rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych uzdolnień uczniów.

Wszystkie powyższe cele zostały zrealizowane o czym świadczy różnorodność zaprezentowanych prac wykonanych różnorodnymi technikami oraz prawidłowe przedstawienie tematu.

Do udziału w konkursie wpłynęło 42 prace uczniów. Komisja konkursowa w składzie: p. B. Tur, B. Drożdżewicz i O. Burdyńska- Bilmin dokonała ich oceny biorąc pod uwagę kategorie wiekowe: SPL, SPU, GU, PDP, ZSZS, wartość artystyczną, estetykę wykonania i inwencję twórczą, oraz prawidłowe przedstawienie tematu.

Komisja konkursowa  w dniu 15 lutego 2017r. dokonała oceny prac i przyznała następujące miejsca i wyróżnienia:

-w kategorii klas I - III SPU wyróżnienie otrzymał Konrad T., p. kier. A.Gieniusz

- w kategorii klas IV - VI SPU:

I miejsce Izabela K.,  pod kier. K. Bubieniec,

II miejsce Mirosław M., pod .kier. M. Hołownia Iwanow,

III miejsce Natalia Ł., pod .kier. E. Wińskiej,

wyróżnienia otrzymali: Paweł Z. pod .kier. M. Kulmaczewskiej, Katarzyna A. pod .kier. E. Szomko

- w kategorii klas SPL:

I miejsce Jakub G., pod .kier. M. Hołownia Iwanow,

II miejsce Agnieszka M., pod .kier. B .Boguszewskiej,  

III miejsce Wiktoria S., pod .kier. M. Kulmaczewskiej,

wyróżnienie otrzymał Artur G., pod .kier. M. Hołownia Iwanow

-w kategorii klas GU:

I miejsce Piotr S., pod .kier. K. Bubieniec,

II miejsce Patryk S., pod .kier. K. Bubieniec,

III miejsce Dariusz G., pod .kier. E. Szomko

-w kategorii klas PdP wyróżnienia otrzymali: Daniel B., Paweł P., Krystyna R. - prace pod kier. E. Szomko, Sandra R. pod .kier. M. Kulmaczewskiej

-w kategorii klas ZSZ wyróżnienie otrzymała Anna C., pod .kier. E. Szomko.

Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu i życzymy dalszych sukcesów plastycznych!

http://www.soswsokolka.pl/images/005.jpg