http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_552/20161124_124743_t2_1.jpgW dniach 23-24 listopada 2016r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce przebywali nauczyciele ze Specjalnej Szkoły z Internatem nr 2 dla Dzieci z Wadami Wzroku w Mołodecznie, którzy uczestniczyli w szkoleniu z zakresu pracy metodą EEG BIOFEEDBACK zorganizowanym w związku z realizacją projektu pn. „Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych” w ramach środków przyznanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej z konkursu Polska Pomoc Rozwojowa 2016, Starostwu Powiatowemu w Sokółce.

            Szkolenie teoretyczne było poprowadzone przez psychologów panią Iwonę Iwańczuk i panią Annę Sutkowską z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w  Dąbrowie Białostockiej. Zajęcia warsztatowe poprowadziła wieloletnia terapeuta metodą EEG BIOFEEDBACK w SOSW, pani Beata Mozolewska. Za tłumaczenia pisemne jak i bieżące odpowiadała pani Urszula Drewniak z SOSW. Podczas części wykładowej nauczyciele dowiedzieli się jak dział ludzki mózg i jakie rodzaje fal mózgowych wyróżniamy, czym charakteryzuje się metoda pracy EEG BIOFEEDBACK, jaka  jest jej historia, na czym polega i komu jest przeznaczona, jakie mogą być korzyści pracy tą metodą, jakie czynności wykonuje terapeuta podczas pojedynczej sesji. Podczas dnia warsztatowego nauczyciele szczegółowo poznali skład zestawu niezbędnych sprzętów i oprogramowania, nauczyli się go obsługiwać i interpretować wyniki widoczne na monitorze terapeuty, dokonywali pomiarów niezbędnych przed każdą sesją treningową, sobie wzajemnie podłączali elektrody i ustawiali pozostałe elementy przykładowych programów terapeutycznych.

W obu częściach szkolenia uczestniczyła przedstawiciel z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej pani Małgorzata Roszkowska. Zdjęcia

Urszula Drewniak, Zuzanna Szarkowska-Czeczko