http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniach 21-22 września 2016r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce przebywali nauczyciele ze Specjalnej Szkoły z Internatem nr 2 dla Dzieci z Wadami Wzroku w Mołodecznie, którzy uczestniczyli w szkoleniu z zakresu doświadczania świata, zorganizowanym w związku z realizacją projektu pn. „Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych” w ramach środków przyznanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej z konkursu Polska Pomoc Rozwojowa 2016, Starostwu Powiatowemu w Sokółce.

            Szkolenie teoretyczne było poprowadzone przez panią Beatę Tur z SOSW oraz panią Ewę Roman z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce, natomiast szkolenie praktyczne poprowadziła pani Bożena Rećko z SOSW. Nad dobrym zrozumieniem obu stron czuwała pani Urszula Drewniak z SOSW. Nauczyciele z Białorusi dowiedzieli się na czym polega metoda pracy Snoezelen w Sali Doświadczania Świata, jakie powinno być jej wyposażenie, główne założenia metodyczne, z kim można pracować tą metodą, jakich efektów można oczekiwać. Drugiego dnia nasi goście mieli możliwość obserwować przykładowe zajęcia, reakcję dzieci o różnych potrzebach na prezentowane bodźce, na własnej skórze odczuć niezwykłe działanie sprzętów charakterystycznych dla tej metody będących wyposażeniem naszej placówki. Dzięki szkoleniu nauczyciele zdobyli wiedzę i niezapomniane doświadczenie, które pozwoli im poszerzać wachlarz możliwości w codziennej pracy ze swoimi uczniami.

Urszula Drewniak, Zuzanna Szarkowska-Czeczko