http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniach 19-20 października 2016r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce przebywali nauczyciele ze Specjalnej Szkoły z Internatem nr 2 dla Dzieci z Wadami Wzroku w Mołodecznie, którzy uczestniczyli w szkoleniu z zakresu integracji sensorycznej, zorganizowanym w związku z realizacją projektu pn. „Lepszy start w dorosłe życie uczniów niepełnosprawnych” w ramach środków przyznanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej z konkursu Polska Pomoc Rozwojowa 2016, Starostwu Powiatowemu w Sokółce.

            Szkolenie teoretyczne było poprowadzone przez psychologa panią Ewę Roman z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sokółce oraz panią Bożenę Rećko z SOSW, wieloletniego praktyka pracującego metodą integracji sensorycznej, która również poprowadziła szkolenie praktyczne. Tłumaczeniami podczas części wykładowej jak i praktycznej zajęła się pani Urszula Drewniak z SOSW. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzieli się, na czym polega metoda SI, jakie są przyczyny powstawania i objawy zaburzeń w zakresie integracji układów sensorycznych, poznali poszczególne etapy diagnozowania dzieci, czynniki warunkujące efekty terapii, przykłady efektów pracy oraz komu zajęcia metodą SI mogą pomóc. Drugiego dnia nauczyciele z Mołodeczna mieli okazję przećwiczyć na sobie sposoby wykorzystania niezbędnego do zajęć SI sprzętu a także obserwować zajęcia z dziećmi.

Urszula Drewniak, Zuzanna Szarkowska-Czeczko