http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/obraz_001.jpgW Konkursie Recytatorskim zorganizowanym przez PoradniÄ™ Psychologiczno- PedagogicznÄ… w SokóÅ‚ce OÅ›rodek Szkolno-Wychowawczy reprezentowali Andżelika z klasy III i Tomasz z klasy I pod kierunkiem logopedy Elżbiety Szomko.

ByÅ‚o to pierwsze zetkniÄ™cie uczniów z tak dużą publicznoÅ›ciÄ…. Tomek zaprezentowaÅ‚ wiersz pod tytuÅ‚em „Koteczek”, a Andżelika  „ZwierzÄ™ta”. CieszÄ™ siÄ™, że uczniowie sprostali zadaniu. RecytacjÄ™ Tomka jury nagrodziÅ‚o wyróżnieniem. Relacja z tego przedsiÄ™wziÄ™cia : http://sokolka-powiat.pl/2017/03/10/dokad-czlapie-smok/

Logopeda: Elżbieta Szomko

 

http://www.soswsokolka.pl/images/obraz_019.jpg