http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/3.jpgDnia 8 marca 2017 r. odbył się w Białymstoku jubileuszowy, X Podlaski Konkurs Wiedzy o Języku Ojczystym. Wzięło w nim udział pięć szkół z województwa podlaskiego, w tym drużyna z naszego Ośrodka w składzie Ania, Dominika i Damian. Zmagania w tym konkursie od kilku lat są naszą wiosenną tradycją.

Celem konkursu jest popularyzowanie poprawności językowej wśród młodzieży oraz promowanie pięknej polszczyzny, a opiekę merytoryczną nad konkursem sprawują pracownicy naukowi Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku.

Uczniowie w czasie rozwiązywania trudnych zadań konkursowych wykazali się wiedzą i umiejętnościami z zakresu kształcenia językowego, znajomości lektur, stosowania różnych form wypowiedzi.

Jak co roku jednym z zadań była specjalna praca domowa. Nasza scenka promująca czytanie książek zebrała gromkie brawa i słowa uznania.

Nasi uczniowie przygotowani do konkursu przez panią Katarzynę Zalewską, wywalczyli IV miejsce, za które otrzymali dyplomy i podziękowania za uczestnictwo oraz nagrodę niespodziankę. My też dziękujemy organizatorom z Zespołu Szkół Nr 13 w Białymstoku za miłą atmosferę oraz konkurencje pełne zdrowej rywalizacji i pozytywnych emocji.

http://www.soswsokolka.pl/images/1.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/2.jpg