http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_538/20170311_091521.jpgWyjazd na turnus rehabilitacyjny wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego i podopiecznych Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” był możliwy dzięki darowiźnie otrzymanej z Telewizji Polskiej S.A. w ramach akcji charytatywnej „Reklama Dzieciom” i środków pozyskanych na Balu Charytatywnym w 2016r. na realizację. Zadanie zostało zrealizowane w ramach projektu „Rehabilitacja wychowanków na turnusie rehabilitacyjnym” w okresie 26.02.2017r. – 11.03.2017r.

17-osobowa grupa podopiecznych wyjechała na 14-dniowy turnus rehabilitacyjny do Ośrodka Rekreacji, Rehabilitacji i Wypoczynku „12 Dębów” w Zaździerzu koło Płocka pod opieką swoich rodziców.

Celem projektu było udzielenie wszechstronnej pomocy dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunom. Pobyt osób niepełnosprawnych na turnusie rehabilitacyjnym miał wesprzeć prowadzoną rehabilitację w placówkach medycznych i w ośrodku. Podopieczni przebywający na turnusie skorzystali z pełnej oferty zabiegów i atrakcji oferowanych przez ośrodek: kinezyterapia, integracja sensoryczna, zajęcia logopedyczne, terapia ręki, sala doświadczenia świata, zajęcia z pedagogiem, zajęcia w basenie.
Wysoko wykwalifikowana i zaangażowana kadra nie szczędziła energii, aby podnieść poziom funkcjonowania naszych podopiecznych. Każdemu przygotowano indywidualny program terapii na turnusie i zestaw zabiegów dostosowanych do potrzeb. W czasie wolnym od zajęć spędzano czas aktywnie na basenie, jacussi, saunie lub innych formach aktywnego wypoczynku. W weekendy organizowano zajęcia z animatorami, wycieczki fakultatywne oraz różne niespodzianki, np. ognisko integracyjne z pieczeniem kiełbasek. Rodzice mogli skorzystać z atrakcji oferowanych przez ośrodek, zrelaksować się i odpocząć w czasie indywidualnych zajęć dzieci z terapeutami.

Z relacji rodziców wynika, że założone cele i rezultaty projektu zostały osiągnięte.

Poprzez udział w zajęciach przewidzianych programem, nastąpiła poprawa ogólnej sprawności psychofizycznej uczestników turnusu i rozwinęły się ich zainteresowania. Wzrosła zaradność podopiecznych znajdujących się w nowym środowisku i rozwinęły się ich umiejętności społeczne. Opiekunowie zostali odciążeni od całodziennej opieki nad dziećmi w czasie zabiegów rehabilitacyjnych i zajęć rozwijających ich zainteresowania. Poprzez kontakt z innymi osobami o podobnych problemach otrzymali wzajemne wsparcie i mogły wymienić się doświadczeniami, podzielić wiedzą i informacją jak sobie radzić z problemami, które dotykają całe rodziny, w których występuje niepełnosprawność dziecka. 

Dziękujemy wszystkim darczyńcom i osobom wspierającym, którzy przyczynili się do zorganizowania turnusu rehabilitacyjnego naszym podopiecznym, czyli: Pani Edycie Kruszewskiej – właścicielce Ośrodka Rekreacji, Rehabilitacji i Wypoczynku „12 Dębów” w Zaździerzu, Dyrekcji Biura Spraw Korporacyjnych „Reklama Dzieciom” Telewizji Polskiej S.A., Staroście Sokólskiemu, Burmistrzom Gmin: Dąbrowa Białostocka, Suchowola, Sokółka.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć