http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_539/zdjcie0810.jpgDnia 28.03.2017r. uczniowie klasy I-II-III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce o kierunku „Kucharz” w ramach praktycznej nauki zawodu uczestniczyli w wycieczce zawodoznawczej do zakładu produkcyjnego „Eko-Gril” w Sokółce. Wyjście zorganizowała p. Bożena Mróz – nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych. Dzięki gościnności prezesa p. Alfreda Głuszyńskiego i kontrolera jakości p. Emilii Kostrzewa uczniowie zostali poinformowani o tym, czym zajmuje się zakład produkcyjny, co produkuje, ile osób zatrudnia, jakie są rynki zbytu, przypomnieli i utrwalili wiedzę  na temat obowiązku przestrzegania zasad systemów zapewniania bezpiecznego zdrowotnego żywności HACCP, GHP i GMP oraz jak przebiega obróbka wstępna brudna i czysta drobiu.

Po części informacyjnej p. Emilii Kostrzewa udaliśmy się w odzieży ochronnej najpierw do działu produkcyjnego, w którym odbywała się obróbka wstępna czysta drobiu, by później przejść do pomieszczeń obróbki wstępnej brudnej, gdzie patroszono drób, oddzielano i segregowano podroby, zdejmowano skórę i myto. Dla niektórych uczniów nie był to miły widok. No ale cóż … i taką pracę trzeba umieć wykonać. Na hali pracowało bardzo dużo ludzi, korzystających z licznych nowoczesnych maszyn i urządzeń.  Ubój drobiu odbywa się na automatycznej linii uboju, a rozbiór na półautomatycznej linii dzielenia drobiu. Obecnie w zakładzie ubijanych jest 700 000 sztuk kurcząt rzeźnych miesięcznie o średniej wadze 2,45 kg, z których pozyskuje się 1 300 000 kg mięsa drobiowego. „Eko-Gril” posiada własne sklepy firmowe, w których prowadzi sprzedaż detaliczną asortymentu.

Kolejnym etapem  było przejście do działu magazynowego – chłodni i mroźni, w których przechowywano drób gotowy do sprzedaży: tuszki, udka, skrzydełka itp. Oczywiście nie wchodziliśmy tam, bo było zimno od +4 nawet do -18 stopni C.

Zakład produkuje również wędliny drobiowe z kury i indyka, w ilości około 50 000 kg miesięcznie, które mogliśmy zobaczyć.

„Eko-Gril” – to Pierwsza Grupa Producentów Drobiu w województwie podlaskim i w Polsce, z czego jesteśmy bardzo dumni. Uczestniczy w wielu lokalnych i krajowych konkursach o prestiżowym znaczeniu i zajmuje znaczące pozycje. Bierze też udział w targach i wystawach.

Na koniec podziękowaliśmy p. prezesowi Alfredowi Głuszyńskiemu i p. Emilii Kostrzewa za umożliwienie zwiedzenia zakładu produkcyjnego oraz za prezent w postaci dużej ilość tuszek drobiu, udek, skrzydełek, piersi z kurczaka, które wykorzystamy na zajęciach praktycznej nauki zawodu.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

Bożena Mróz