W dniach 20 i 24 marca 2017 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym im. J. Korczaka w Sokółce odbyły się Dni Otwarte. Miały one na celu przybliżenie szerokiej oferty edukacyjnej uczniom i ich rodzicom, zapoznania ich z baza dydaktyczno-rehabilitacyjną, metodami pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, a także ukazania klimatu życzliwości, otwartości i akceptacji. Zainteresowani ofertą przedszkola mieli możliwość uczestnictwa w zajęciach Biofeetback, Integracji Sensorycznej, w Sali Doświadczania Świata, zajęciach z elementami Sensoplastyki, a także w grach i zabawach integracyjnych.

Mamy nadzieję, iż Dni Otwarte Ośrodka spełniły oczekiwania przybyłych i z wieloma spotkamy się w nowym roku szkolnym.

Katarzyna Dylewska