http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_542/1.jpgW ramach pasji i zainteresowaÅ„ nauczycielki SOSW w SokóÅ‚ce wykonujÄ… piÄ™kne i ciekawe prace plastyczno-techniczne. Tematyka i stosowane techniki sÄ… różnorodne. Swoje pasje i uzdolnienia nauczycielki zaszczepiajÄ… w uczniach, czego efektem sÄ… liczne elementy dekoracyjne, okolicznoÅ›ciowe i wygrane w konkursach artystycznych. Przed Å›wiÄ™tami Wielkanocy tworzyliÅ›my w oÅ›rodku kartki Å›wiÄ…teczne. Zapraszamy do obejrzenia efektów pracy naszych nauczycielek: p. Beaty Tur, p. Lili Zajkowskiej, p. Katarzyny Dylewskiej, p. Agnieszki Ambrożko, p. Ewy WiÅ„skiej, p. Beaty Mozolewskiej, p. Doroty KozÅ‚owskiej, p. Marty Kulmaczewskiej, p. Katarzyny Zalewskiej, p. Elżbiety Margielewicz. Galeria