http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/wystawa1.jpg„Wiosna w oczach dziecka” to temat na jaki powstały prace, wykonane różnymi technikami plastyczno-technicznymi na zajęciach w internacie SOSW. Pomocy i instruktażu wychowankom w czasie wykonywania prac udzielały wychowawczynie: M. Kulmaczewska, B. Żółtko, K. Bubieniec, E. Wińska, B. Boguszewska.

7 kwietnia 2017 r. prace zostały wyeksponowane na wystawie w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce. Wystawę przygotowały p. B. Boguszewska i K. Bubieniec.

Jest to doskonała okazja do prezentacji osiągnięć naszych wychowanków, rozwijania wieloletniej już współpracy z Biblioteką oraz ukazanie piękna nadchodzącej pory roku, uchwyconego oczyma dziecka.

Do końca kwietnia można podziwiać niezwykle pomysłowe, kolorowe i kreatywne prace naszych uczniów. Serdecznie zapraszamy!

http://www.soswsokolka.pl/images/wystawa2.jpg