http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/wystawa1.jpg„Wiosna w oczach dziecka” to temat na jaki powstaÅ‚y prace, wykonane różnymi technikami plastyczno-technicznymi na zajÄ™ciach w internacie SOSW. Pomocy i instruktażu wychowankom w czasie wykonywania prac udzielaÅ‚y wychowawczynie: M. Kulmaczewska, B. Å»óÅ‚tko, K. Bubieniec, E. WiÅ„ska, B. Boguszewska.

7 kwietnia 2017 r. prace zostaÅ‚y wyeksponowane na wystawie w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Publicznej w SokóÅ‚ce. WystawÄ™ przygotowaÅ‚y p. B. Boguszewska i K. Bubieniec.

Jest to doskonaÅ‚a okazja do prezentacji osiÄ…gnięć naszych wychowanków, rozwijania wieloletniej już wspóÅ‚pracy z BibliotekÄ… oraz ukazanie piÄ™kna nadchodzÄ…cej pory roku, uchwyconego oczyma dziecka.

Do koÅ„ca kwietnia można podziwiać niezwykle pomysÅ‚owe, kolorowe i kreatywne prace naszych uczniów. Serdecznie zapraszamy!

http://www.soswsokolka.pl/images/wystawa2.jpg