http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_544/img_20170330_132030.jpg30 marca 2017 r. w OÅ›rodku Szkolno-Wychowawczym w DÅ‚ugoborzu odbyÅ‚y siÄ™ XVIII Mistrzostwa Województwa Podlaskiego w Tenisie StoÅ‚owym „Sprawni – Razem” (placówek ksztaÅ‚cenia specjalnego). SzeÅ›cioro zawodników SOSW w SokóÅ‚ce pod opiekÄ… p Doroty KozaczyÅ„skiej i Katarzyny Zalewskiej wzięło udziaÅ‚ w zawodach.
UdziaÅ‚ w sportowych zmaganiach poprzedziÅ‚y przygotowania i solidna rozgrzewka. Podczas Turnieju naszym zawodnikom towarzyszyÅ‚a odrobina stresu i napiÄ™cia, ale przede wszystkim byÅ‚a piÄ™kna rywalizacja fair play!

A oto wyniki zmagaÅ„ naszych zawodników:

W roczniku 2000 i młodsi nasza zawodniczka Ewa zajęła I miejsce

Mateusz w kat. chłopcy młodsi zajął III miejsce.

W klasyfikacji drużynowej szkóÅ‚, nasz oÅ›rodek zajÄ…Å‚ III miejsce.

Gratulacje dla zwyciÄ™zców i wielkie ukÅ‚ony dla wszystkich uczestników, którzy nie weszli na podium – za hart ducha, odwagÄ™ i zaciÄ™tÄ…, ale czystÄ… walkÄ™ aż do ostatka siÅ‚. ZdjÄ™cia

Dorota Kozaczyńska
Katarzyna Zalewska