http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/ptaki1.jpgPrzedszkole nr 2 w Sokółce zorganizowało Konkurs Plastyczny na temat „Polskie ptaki” skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Celem konkursu było: rozbudzanie twórczej inwencji dziecka i kreatywności, rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych, budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi, upowszechnianie wiedzy na temat ptaków, ich życia oraz rozwijanie wśród dzieci wrażliwości na piękno przyrody.

Po zapoznaniu się z tą inicjatywą dzieci Ośrodka Szkolno-Wychowawczego pod kierunkiem nauczycielki Elżbiety Szomko z zaangażowaniem przystąpiły do działań twórczych. Powstały prace oryginalne, nietuzinkowe, a ich bliska twórcom tematyka  motywowała do zastosowania ciekawych form wyrazu artystycznego. Urosły jak grzyby po deszczu małe dzieła prezentujące: bocianie zwyczaje, gile, dzięcioły i sowy w ich naturalnych środowiskach widziane oczami twórców.

Miłym zaskoczeniem dla nas była decyzja jury, które doceniło kreatywność i wizję naszych uczniów oraz  użyte przez nich środki wyrazu artystycznego i postanowiło nagrodzić:

- w kategorii  klasy I - I miejsce Tomasza z SOS-W

- w kategorii klasy III – I miejsce Andżelika z SOS-W

Gratulujemy sukcesów.

Elżbieta Szomko

http://www.soswsokolka.pl/images/ptaki2.jpg

 

 

 

 

Nagrody i dyplomy uczniowie odebrali na apelu ogólnoszkolnym 12.05.2017 z rąk opiekuna artystycznego nauczycielki Elżbiety Szomko.

 

http://www.soswsokolka.pl/images/apel.jpg