http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_545/20170412_113841.jpgSzkolne Koło Wolontariusza Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce pod kierunkiem opiekuna zorganizowało akcję „Pomóżmy Kubie”, do której włączyli się współpracujące z nami wolontariusze. Przedstawiliśmy społecznościom szkolnym Kubę H., który ma sześć lat. Od urodzenia z porażeniem czterokończynowym, zespołem Prader-Willego. Nie mówi, nie siedzi, nie chodzi. Cierpi na spastyczne przykurcze, opóźniony rozwój psychoruchowy, przewlekła niewydolność oddechowa, oddycha z pomocą respiratora. Wymaga codziennej rehabilitacji i specjalistycznego sprzętu. Postanowiliśmy zebrać Kubusiowi rzeczy niezbędne do codziennego funkcjonowania i pielęgnacji takie jak min: chusteczki, pieluchy, soczki, zupki w słoiczkach, mleko Bebiko 5 junior, zabawki, książki.

Odzew na nasz apel „Pomóżmy Kubie” spotkał się z zainteresowaniem naszych uczniów i nauczycieli. Wsparli nas:, Tomek z I-II-III SPL, Paweł z VI SPU, Daniel  i Patrycja z I PDP, Daniel  z II PDP, Mateusz  i Karolina  z III PDP, Damian, Michał, Paweł z ZSZ oraz nauczycielki : Lila Zajkowska i Elżbieta Szomko. Daniel z PDP wykonał przepiękną kartkę świąteczną , na której życzenia od całej społeczności szkolnej wpisała wolontariuszka Ewa z ZSZ.

Przed świętami wielkanocnymi opiekunowie kół wolontariusza Elżbieta Szomko i Edyta Kondrat przekazały zebrane dary oraz życzenia świąteczne mamie Kubusia. Wolontariusze mieli to zrobić osobiście, ale ze względu na chorobę Kuby było to niemożliwe. Umówiliśmy się na spotkanie z Kubą w dogodnym dla niego terminie..

W zamian otrzymaliśmy życzenia świąteczne i podziękowania  od mamy Kuby, które pozwolimy zacytować: „W imieniu własnym oraz Kubusia pragnę złożyć płynące z głębi serca, serdeczne podziękowania za przekazanie wspaniałych prezentów. Dziękujemy Panu Marcinowi Dylewskiemu , dwóm aptekom ,,Nowa Farmacja" a także ,,Pharmacja" , Koło Wolontariusza Stara Kamionka Pani Joanna Gejdel , Pani Katarzynie Rabiczko , Przedszkole nr 1 Pani Edycie Kondrat. Dla Zespołu Szkół Integracyjnych w Sokółce pod kierunkiem Pani Justyny Szarejki oraz dla Koła Wolontariatu w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz naszej kochanej pani Elżbiecie Szomko Kochani wasza bezinteresowność i ofiarność stanowi przykład godny do naśladowania. Dziękuje jeszcze raz w imieniu Kubusia za okazaną pomoc i wsparcie”. Zdjęcia

Po raz kolejny  uczniowie  OSW udowodnili, że my też potrafimy pomagać.

Szkolne Koło Wolontariusza z opiekunem