http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_547/20170420_132203.jpgDzieci i młodzież bardzo wcześnie sięgają po różne materiały plastyczne pozwalające wyrażać siebie zarówno na płaszczyźnie kartki, jak i w przestrzeni. Pedagog w konsultacji z psychologiem dostrzegła potrzebę ukazania dużych zasobów manualnych naszych uczniów.

Promowanie twórczości artystycznej naszych podopiecznych ma na celu wzmocnienie ich poczucia wartości, wiarę we własne możliwości, akceptację i podziw otoczenia oraz potrzebę samorealizacji. Umożliwia ono odreagowanie napięć, rozwijają twórcze myślenie oraz wyobraźnię. Kształtują też pamięć wzrokową, zręczność manualną i zdolność przeżywania.

Z uwagi na to w porozumieniu z dyrekcją ośrodka podjęłyśmy decyzję o organizowaniu cyklicznych wystaw prac dzieci i młodzieży SOSW.  Jako pierwszy zaprezentuje swoje prace Andrzej uczeń klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej. Prace wykonywane były pod kierunkiem p. Beaty Tur.

Zapraszamy do zapoznania się z twórczością naszego ucznia. Galeria

Organizatorki:

Grażyna Tymoszuk
Oliwia Burdyńska - Bilmin