http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_547/20170420_132203.jpgDzieci i mÅ‚odzież bardzo wczeÅ›nie siÄ™gajÄ… po różne materiaÅ‚y plastyczne pozwalajÄ…ce wyrażać siebie zarówno na pÅ‚aszczyźnie kartki, jak i w przestrzeni. Pedagog w konsultacji z psychologiem dostrzegÅ‚a potrzebÄ™ ukazania dużych zasobów manualnych naszych uczniów.

Promowanie twórczoÅ›ci artystycznej naszych podopiecznych ma na celu wzmocnienie ich poczucia wartoÅ›ci, wiarÄ™ we wÅ‚asne możliwoÅ›ci, akceptacjÄ™ i podziw otoczenia oraz potrzebÄ™ samorealizacji. Umożliwia ono odreagowanie napięć, rozwijajÄ… twórcze myÅ›lenie oraz wyobraźniÄ™. KsztaÅ‚tujÄ… też pamięć wzrokowÄ…, zrÄ™czność manualnÄ… i zdolność przeżywania.

Z uwagi na to w porozumieniu z dyrekcjÄ… oÅ›rodka podjęłyÅ›my decyzjÄ™ o organizowaniu cyklicznych wystaw prac dzieci i mÅ‚odzieży SOSW.  Jako pierwszy zaprezentuje swoje prace Andrzej uczeÅ„ klasy I Zasadniczej SzkoÅ‚y Zawodowej. Prace wykonywane byÅ‚y pod kierunkiem p. Beaty Tur.

Zapraszamy do zapoznania siÄ™ z twórczoÅ›ciÄ… naszego ucznia. Galeria

Organizatorki:

Grażyna Tymoszuk
Oliwia Burdyńska - Bilmin