http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/sosw_biblioteka_kajtus2.jpg29.05.2012r. w godz. 15.30-16.30 w oddziale Biblioteki DzieciÄ™cej w SokóÅ‚ce odbyÅ‚y siÄ™ zajÄ™cia integracyjne z udziaÅ‚em naszych wychowanków internatu oraz przedszkolaków z SokóÅ‚ki. ZajÄ™cia zostaÅ‚y przeprowadzone w ramach projektów realizowanych w OÅ›rodku w zwiÄ…zku z Rokiem Korczakowskim.


Wspólne spotkanie rozpoczęło siÄ™ od powitania zabawÄ… integracyjnÄ… i przedstawienia siÄ™ dzieci. Maluchy zapoznaÅ‚y siÄ™ z postaciÄ… naszego patrona Janusza Korczaka, wielkiego obroÅ„cy praw dzieci. DowiedziaÅ‚y siÄ™ także jakie książki dla najmÅ‚odszych napisaÅ‚ Korczak. ProwadzÄ…ce zajÄ™cia wychowawczynie internatu SOSW, p. Katarzyna Bubieniec i p. Beata Boguszewska zachÄ™ciÅ‚y wszystkich do wspólnego czytania z rodzicami utworów J. Korczaka oraz przybliżyÅ‚y postać gÅ‚ównego bohatera jednej z nich - Kajtusia Czarodzieja. W tÄ™ niezwykÅ‚Ä… postać wcieliÅ‚ siÄ™ jeden z naszych wychowanków - Adrian Gilewski, który zachÄ™caÅ‚ swoich mÅ‚odszych kolegów i koleżanki do przeczytania tej ciekawej książki.

Uczestnicy zajęć wspólnie z Kajtusiem Czarodziejem wziÄ™li udziaÅ‚ w przygotowanych zabawach oraz w konkursie plastycznym na wykonanie jego portretu. Prace zostaÅ‚y wyeksponowane na wystawce w bibliotece. Wszystkie dzieci zostaÅ‚y nagrodzone sÅ‚odkÄ… niespodziankÄ… na zakoÅ„czenie zajęć.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/sosw_biblioteka_kajtus1.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/news/sosw_biblioteka_kajtus3.jpg

Obrazy: ksiazka_kajtus.jpg