We wrześniu 2016 r w SOSW w Sokółce rozpoczął się pierwszy etap realizacji projektu pn „Wspólne przebywanie wzmacnia zaufanie” realizowanego przez Powiat Sokólski, dofinansowanego przez Wojewodę Podlaskiego w ramach Rządowego Programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Zorganizowane zostały szkolenie dla nauczycieli  pt. „Podstawy komunikacji empatycznej w pracy z uczniem/wychowankiem” oraz szkolenie dla rodziców pt. „Komunikacja empatyczna jako metoda ułatwiająca kontakt z dzieckiem (wychowankiem)”. Zajęcia poprowadziła pani Elżbieta Powichrowska z Ośrodka Terapii Uzależnień „ETAP” z Białegostoku.

            Szkolenia miały na celu dostarczenie wiedzy na temat komunikacji empatycznej jako metody wspierającej, postaw rodzicielskich wspierających dzieci w powstrzymywaniu się od zachowań ryzykownych, sposobów przeprowadzania rozmów interwencyjnych z dzieckiem/uczniem w formie komunikacji empatycznej tj. metodą Porozumienia bez przemocy.

Urszula Drewniak, Zuzanna Szarkowska-Czeczko