W październiku 2016 r w SOSW w Sokółce przeprowadzony został drugi etap projektu pn „Wspólne przebywanie wzmacnia zaufanie” realizowanego przez Powiat Sokólski, dofinansowanego przez Wojewodę Podlaskiego w ramach Rządowego Programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”. W ramach środków projektowych zorganizowany został cykl szkoleń dla wszystkich uczniów  pt. „Podstawy komunikacji empatycznej”. Zajęcia poprowadziły certyfikowane specjalistki z Ośrodka Terapii Uzależnień „ETAP” z Białegostoku.

            Szkolenia miały na celu poprawę komunikacji na linii uczeń-uczeń i uczeń-nauczyciel oraz rozwijanie skutecznej komunikacji, słuchania, mówienia z empatią ułatwiającą rozwiązywanie konfliktów, branie odpowiedzialności za siebie. Uczniowie mieli możliwość wśród swoich klasowych kolegów i koleżanek poćwiczyć.

            Kolejnym działaniem skierowanym do uczniów były cykliczne warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej. Zajęcia poprowadził ratownik medyczny, pracownik PSP pan Wojciech Kiczuk. Celem spotkań było zapoznanie wszystkich uczniów naszej placówki z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy, uświadomienie konieczności udzielania pomocy na miejscu wypadku. Uczniowie w zespołach klasowych mieli okazję nauczyć się techniki masażu serca, udzielać pomocy osobom przytomnym i nieprzytomnym, przećwiczyć sposoby postępowania w przypadku zranień/skaleczeń. Każdy z uczestników warsztatów otrzymał mini-zestaw ratownika: rękawiczki jednorazowe, maseczki ratownicze, bandaże.

Urszula Drewniak, Zuzanna Szarkowska-Czeczko