http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_551/dsc_0579.jpg27 kwietnia 2017 r. w godz. 9-10 w świetlicy szkolnej odbyła się coroczna impreza proekologiczna, którą zorganizowały we współpracy p. E. Margielewicz p. K. Bubieniec. Wspólna zabawa miała na celu popularyzację wiedzy przyrodniczej, ekologicznej i matematycznej, wzbogacanie słownictwa, kształtowanie postaw proekologicznych, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie umiejętności manualnych.

Wspólna zabawę organizatorzy rozpoczęli przywitaniem zebranych słowami wiersza pt. „Wiosna”. Następnie jedna z uczennic przedstawiła, krótką informację nt. obchodów Dnia Ziemi na całym świecie. W krótkiej części artystycznej znalazła się prezentacja bajki „Dobre rady na złe odpady”- czyli ekologiczny Czerwony Kapturek”.

Stałym punktem imprezy od wielu lat są rozgrywki o tytuł „Asa wiedzy o przyrodzie i ekologii”. W rozwiązywaniu zagadek wzięło udział trzech uczniów- Sandra, Kasia i Paweł. Wszyscy dzielnie walczyli podczas turnieju, a tytuł  „Asa wiedzy” zdobyła Kasia. Uczestnicy otrzymali dyplomy, upominki oraz słodką niespodziankę. Zgromadzone w świetlicy zespoły klasowe rozwiązywały karty pracy z zadaniami i łamigłówkami ekologiczno- przyrodniczo-matematycznymi.

Członkowie zajęć manualnych „Coś z niczego” zaprezentowali umiejętność wykonania papierowej wikliny. Zainteresowane osoby mogły wykonać przestrzenne budowle z drewnianych i papierowych patyczków, zbudować wieżę z rolek po papierze toaletowym lub ułożyć kompozycję z kolorowych korków plastikowych. Zabawa przebiegała w miłej atmosferze. Zdjęcia

„Przyroda ojczysta to skarb droższy od złota, a w niej urok, poezja, piękno, spokój, prostota”- słowa te niech przyświecają naszym codziennym trudom i działaniom na rzecz NASZEJ ZIEMI.

Katarzyna Bubieniec