http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_558/dsc_1393.jpgW poniedziaÅ‚ek 8 maja 2017 roku w naszym OÅ›rodku w ramach wizytacji kanonicznej goÅ›ciliÅ›my J.E. KsiÄ™dza Biskupa Henryka Ciereszko. Dostojnego goÅ›cia powitaÅ‚a Pani Dyrektor Marta Tolko – Kuziuta. NastÄ™pnie KsiÄ…dz Biskup wysÅ‚uchaÅ‚ pieÅ›ni w wykonaniu naszego chóru szkolnego Czarna Madonna i Ave Maryja, potem zaprezentowano film opowiadajÄ…cy o naszej szkole. KsiÄ…dz biskup znalazÅ‚ również czas na rozmowÄ™ z dziećmi. Spotkanie zakoÅ„czyÅ‚o siÄ™ modlitwÄ…. Przedstawiciel Rady Rodziców wraz z grupÄ… dzieci podziÄ™kowaÅ‚ za wizytÄ™ szacownemu goÅ›ciowi. Wykonano również pamiÄ…tkowe zdjÄ™cie. Dostojny Gość wpisaÅ‚ siÄ™ także do kroniki OÅ›rodka. CaÅ‚a uroczystość przebiegÅ‚a w miÅ‚ej i ciepÅ‚ej atmosferze. ZdjÄ™cia

Małgorzata Zajczyk