http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_558/dsc_1393.jpgW poniedziałek 8 maja 2017 roku w naszym Ośrodku w ramach wizytacji kanonicznej gościliśmy J.E. Księdza Biskupa Henryka Ciereszko. Dostojnego gościa powitała Pani Dyrektor Marta Tolko – Kuziuta. Następnie Ksiądz Biskup wysłuchał pieśni w wykonaniu naszego chóru szkolnego Czarna Madonna i Ave Maryja, potem zaprezentowano film opowiadający o naszej szkole. Ksiądz biskup znalazł również czas na rozmowę z dziećmi. Spotkanie zakończyło się modlitwą. Przedstawiciel Rady Rodziców wraz z grupą dzieci podziękował za wizytę szacownemu gościowi. Wykonano również pamiątkowe zdjęcie. Dostojny Gość wpisał się także do kroniki Ośrodka. Cała uroczystość przebiegła w miłej i ciepłej atmosferze. Zdjęcia

Małgorzata Zajczyk