http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_554/imag0517_t2.jpgDnia 03.05.2017r. poczet sztandarowy naszego Ośrodka w składzie: Paweł, Michał i Damian pod opieką p. Grażyny Tymoszuk uczestniczył w miejskich obchodach 226 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystości rozpoczęły się Nabożeństwem w cerkwi pw. św. Aleksandra Newskiego i mszą w intencji Ojczyzny z udziałem pocztów sztandarowych w Sanktuarium Najświętszego Sakramentu przy kościele parafialnym pw. św. Antoniego Padewskiego. Następnie odbył się przemarsz ulicami miasta z Miejską Orkiestrą Dętą z Sokółki pod Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Tu nastąpiły przemówienia Burmistrz Ewy Kulikowskiej i Starosty Piotra Rećko. Oczytano listy przesłane do mieszkańców przez Mieczysława Kazimierza Baszko i Jarosława Zielińskiego. Delegacje instytucji i służb złożyły wieńce i kwiaty pod pomnikiem Marszałka. Polskie tańce narodowe przedstawili uczniowie SP nr 1.

Uroczystość patriotyczną uświetnił występ Miejskiej Orkiestry Dętej wraz z mażoretkami. Na zakończenie złożono także kwiaty pod tablicą upamiętniającą Porucznika Borysewicza w Parku Miejskim. Zdjęcia

Składamy serdeczne podziękowania uczniom za godne reprezentowanie szkoły oraz rodzicom za pomoc i zaangażowanie.

Grażyna Tymoszuk