W bieżącym roku szkolnym uczniowie klas II, III GU i I, II, III PdP pod opieką p. L.Taudul i p. M.Zarachowicz uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych w Bibliotece Pedagogicznej:

28.10.2011 – „Jesienną porą”

17.05.2012 – „Szanujmy nasze środowisko i żyjmy zdrowo”

Uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną, odpowiadali na pytania związane z tematyką, rozwiązywali rebusy i krzyżówki. Na zakonczenie zajęć wykonano wspólnie plakat. Za udział w zajęciach każdy uczeń otrzymał pamiątkowy dyplom.