http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_556/dsc_0672.jpgTradycyjnie, jak co roku majowe przedpołudnie wypełnił radosny gwar rywalizacji. To na boisku szkolnym 16 maja b.r. odbył się VI Szkolny Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych.

Jego celem byÅ‚o wyzwolenie aktywnoÅ›ci fizycznej uczniów, popularyzacja konkurencji lekkoatletycznych, wdrażanie do spÄ™dzania czasu w sposób aktywny, integracja Å›rodowiska szkolnego.

Zakres wspóÅ‚zawodnictwa obejmowaÅ‚ nastÄ™pujÄ…ce konkurencje: bieg na 60 m, bieg na 100 m, rzut piÅ‚eczka palantowÄ…, skok w dal.

Wszyscy zawodnicy wykazali wspaniaÅ‚ego ducha walki. Zawody przebiegaÅ‚y w myÅ›l zasad fair play. TowarzyszyÅ‚a temu wspólna radość.

Oto nasze sukcesy:

Bieg na 60m

I miejsce Kacper z kl. III SPU

II miejsce Kuba z kl. II SPU

III miejsce Konrad z kl. II SPU

 

Bieg na 100m

I miejsce Kacper z kl. III SPU

II miejsce Kuba z kl. II SPU

III miejsce Konrad z kl. II SPU

 

Bieg na 100m

I miejsce Karol z kl. II GU

II miejsce Kamil z kl. IV SPU

III miejsce Paweł z kl. III PdP

 

Bieg na 100m

I miejsce Sylwia z kl. III GU

II miejsce Agnieszka z kl. V SPU

III miejsce Sandra z kl. II PdP

 

Bieg na 100m

I miejsce Angelika z kl. III SPU

II miejsce Iza z kl. IV SPU

III miejsce Justyna z kl. IV SPU

 

Rzut piłeczka palantową

I miejsce Sylwia z kl. III GU

II miejsce Iza z kl. IV SPU

III miejsce Aneta z kl. V SPU

 

Rzut piłeczka palantową

I miejsce Mirek z kl. VI GU

II miejsce Kamil z kl. IV SPU

III miejsce Tomek z kl. III SPU

 

Skok w dal

I miejsce Paweł z kl. VI SPL

II miejsce Karol z kl. II GU

III miejsce Artur z kl. V SPL

 

Skok w dal

I miejsce Paweł z kl. III PdP

II miejsce Mirek z kl. VI SPU

III miejsce Kamil z kl. IV SPU

Zwycięzcy stanęli na podium i zostali obdarowani słodkimi nagrodami. Każda klasa za udział i zaangażowanie otrzymała pamiątkowy dyplom. Zdjęcia

 Organizatorem mityngu byÅ‚ Klub Sportowy „SokóÅ‚” Olimpiad Specjalnych:

Elżbieta Margielewicz, Monika Mróz