http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_560/img_20170519_111858.jpg„Wiem, kim jestem” – pod takim hasłem odbyły się tegoroczne obchody Dnia Bez Przemocy w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Sokółce. Tradycyjnie już wychowankowie uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych przez Zespół Wychowawczy SOSW. Uczniowie w czasie grupowych zajęć warsztatowych mieli okazję do refleksji na temat - jaki jestem, jak postrzegają mnie inni oraz na przyjrzenie się różnym aspektom własnej osobowości.

Grupa uczniów starszych aktywnie pracowała uzupełniając między innymi „Drabinę świadomości” w celu poszerzenia wiedzy na temat cenionych przez siebie wartości, w innym ćwiczeniu kształtowali umiejętność mówienia w sposób otwarty, o tym, co czują, czego potrzebują. Uczniowie grupy młodszej, w czasie wspólnych zabaw i ćwiczeń takich jak: „jestem kulturalny i jest mi z tym dobrze” uczyli się kształtowania pozytywnego obrazu samego siebie; nabywali umiejętności wczuwania się w stany emocjonalne innych (empatia); oraz rozwijania umiejętności kontrolowania własnych emocji i zachowania.

Zajęcia odbyły się w miłej atmosferze, wszyscy uczniowie pracowali aktywnie, a na zakończenie zajęć chętnie dzielili się swoimi wrażeniami o tym, co było dla nich ważne, czego nowego dowiedzieli się o sobie. Zdjęcia

Obchody „Dnia bez przemocy” przygotowały i przeprowadziły – L. Zajkowska i K. Zalewska.