http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_562/20170602_123650.jpg„Mama, tata, siostra, brat i ja to mój caÅ‚y Å›wiat…” tymi sÅ‚owami wychowankowie SOSW im. Janusza Korczaka w SokóÅ‚ce rozpoczÄ™li DzieÅ„ Rodziny w dn. 2 czerwca 2017 r. Niezwykle ważny czas, dzieci i mÅ‚odzież placówki spÄ™dzaÅ‚a ze swoimi najbliższymi podczas wspólnej zabawy. RadoÅ›ci nie byÅ‚o koÅ„ca. Podczas prezentacji artystycznych wychowankowie popisywali siÄ™ umiejÄ™tnoÅ›ciami wokalnymi i aktorskimi, wzbudzajÄ…c tym zachwyt w oczach swoich najbliższych. Podczas imprezy rodzice wraz ze swoimi dziećmi mogli zmierzyć siÄ™ w różnorodnych konkurencjach sportowych, wykazać siÄ™ wiedzÄ… i talentem podczas konkursu „Jaka to melodia?”, a także umiejÄ™tnoÅ›ciami i wyobraźniÄ… podczas wykonywania fantazyjnych fryzur.

Ogromne zainteresowanie wzbudziÅ‚y stoiska: z malowaniem tatuaży, „radosnego malarstwa”, z masami sensoplastycznymi, makietÄ… przy której każdy mógÅ‚ zrobić sobie pamiÄ…tkowe zdjÄ™cie. Powodzeniem cieszyÅ‚ siÄ™ również kÄ…cik gastronomiczny, na którym znajdowaÅ‚y siÄ™ pysznoÅ›ci przygotowane przez panie kucharki OÅ›rodka, ciasta upieczone przez wychowawców i rodziców dzieci z SOSW.

To byÅ‚ wyjÄ…tkowy dzieÅ„ zarówno dla rodziców i dzieci, peÅ‚en miÅ‚oÅ›ci, radoÅ›ci, uÅ›miechu, a także wzruszeÅ„. Czas, który rodziny spÄ™dzaÅ‚y ze sobÄ… bez poÅ›piechu, z dala od codziennych zmartwieÅ„. ZdjÄ™cia

Katarzyna Dylewska, Zyta Biernacka