http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnicy Dnia Humanistycznego28.05.2012 r. odbył się Dzień Humanistyczny połączony z Dniem Książki, który przygotowały wraz z uczniami  panie: Bożena Daszuta i Katarzyna Zalewska.

W związku z rokiem korczakowskim,  Dzień Humanistyczny odbył się pod hasłem „Janusz Korczak – patron dziecięcych marzeń”.

W scence z biblioteką w tle, uczniowie przybliżyli sylwetkę i twórczość Janusza Korczaka, lekarza, pedagoga, pisarza, publicysty, działacza społecznego pochodzenia żydowskiego, prekursora działań na rzecz praw dziecka  i całkowitego równouprawnienia dziecka.

Na koniec inscenizacji odśpiewali wraz z uczniami całej szkoły piosenkę „Marzenia”, która była dobrym podsumowaniem przytoczonych na koniec słów Janusza Korczaka „Dzieci! Dumne miejcie zamiary! Górne miejcie marzenia i dążcie do sławy! Coś z tego zawsze się stanie!”.

Uczestnicy Dnia Humanistycznego