http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/20170606_082833.jpgOpiekun Koła „Jestem Wolontariuszem” Elżbieta Szomko zorganizowała we współpracy z nauczycielką Zespołu Szkół Integracyjnych w Sokółce Justyną Szarejko zbiórkę artykułów higienicznych i żywnościowych z przeznaczeniem dla Kuby. Kuba to wspaniały – młody człowiek, który od urodzenia zmaga się z porażeniem czterokończynowym, zespołem Prader-Willego. Nie mówi, nie siedzi, nie chodzi. Cierpi na spastyczne przykurcze, opóźniony rozwój psychoruchowy, przewlekłą niewydolność oddechową, oddycha z pomocą respiratora. Wymaga codziennej rehabilitacji i specjalistycznego sprzętu. Sześciolatek dzielnie walczy z chorobą.

Szkolne Koło Wolontariusza SOS-W w Sokółce spakowało wszystkie dary, które zostaną przekazane Kubie. Serdecznie dziękujemy dzieciom, dyrekcji, rodzicom Zespołu Szkół Integracyjnych w Sokółce i pani Justynie Szarejko za wsparcie naszej akcji „Pomoc Kubie”.

Szkolne Koło Wolontariatu z opiekunem

http://www.soswsokolka.pl/images/20170606_082812.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/20170606_082956.jpg