http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/kon_zwierze2.jpgProtokóÅ‚ z rozstrzygniÄ™cia konkursu plastycznego „Takie zwierzÄ™ egotyczne”. W dniu 6 czerwca 2017 rozstrzygniÄ™to szkolny konkurs plastyczny pt. „Takie zwierzÄ™ egzotyczne”. W pracach komisji udziaÅ‚ wziÄ™li organizatorzy: Zuzanna Szarkowska-Czeczko, Urszula Drewniak. Celem konkursu byÅ‚o rozwijanie zainteresowaÅ„ tematykÄ… przyrodniczÄ…, rozbudzenia wrażliwoÅ›ci, fantazji oraz wyobraźni twórczej, rozwijanie uzdolnieÅ„ plastycznych. OgóÅ‚em na konkurs wpÅ‚ynęło 27 prac. Prace byÅ‚y wykonane przeróżnymi technikami. Przy wyborze prac komisja braÅ‚a pod uwagÄ™ nieszablonowÄ… technikÄ™, oryginalne ujÄ™cie tematu, pomysÅ‚ na przedstawione zwierze egzotyczne, estetykÄ™ wykonania pracy oraz zgodność pracy z tematem.

Komisja nagrodziÅ‚a autorów nastÄ™pujÄ…cych prac:

Kategoria SP:

I miejsce: ex quo: Szorc Tomasz praca pod kierunkiem p. Elżbiety Szomko i Muciuś Agnieszka praca pod kierunkiem p. Ewy Wińskiej

II miejsce: Natalia Łabieniec praca pod kierunkiem p. Ewy Wińskiej

III miejsce: Paweł Zawadzki praca pod kierunkiem p. Ewy Wińskiej

wyróżnienie: Łukasz Biedrzycki praca pod kierunkiem p. Katarzyny Zalewskiej

wyróżnienie: Izabela Kowejsza praca pod kierunkiem p. Ewy WiÅ„skiej

wyróżnienie: Katarzyna Andrukiewicz pod kierunkiem p. Iwony Gieniusz

Kategoria G:

I miejsce: Gabriela Pawluczyk praca pod kierunkiem p. Iwony Gieniusz

wyróżnienie: Piotr StanisÅ‚awczyk praca pod kierunkiem p. Elżbiety Szomko

Kategoria PDP:

I miejsce: Sandra Radziszewska praca pod kierunkiem p. Ewy Wińskiej

II miejsce: Karolina Puchlik praca pod kierunkiem p. Elżbiety Szomko

III miejsce: Dawid Czechowski praca pod kierunkiem p. Elżbiety Szomko

wyróżnienie: Patrycja Jarmoszko praca pod kierunkiem p. Elżbiety Szomko


Kategoria ZDZ:

I miejsce: Anna Baranowska praca pod kierunkiem p. Ewy Wińskiej

wyróżnienie: Damian Zawadzki praca pod kierunkiem p. Elżbiety Szomko

GRATULUJEMY!!!!!! Å»yczymy dalszych sukcesów


Nagrody i wyróżnienia przyznano laureatom w dniu 22.06.2017r. podczas apelu. Sponsorami nagród w konkursie byÅ‚y organizatorki p. Urszula Drewniak i p. Zuzanna Szarkowska-Czeczko

http://www.soswsokolka.pl/images/kon_zwierze1.jpg