http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/kon_zwierze2.jpgProtokół z rozstrzygnięcia konkursu plastycznego „Takie zwierzę egotyczne”. W dniu 6 czerwca 2017 rozstrzygnięto szkolny konkurs plastyczny pt. „Takie zwierzę egzotyczne”. W pracach komisji udział wzięli organizatorzy: Zuzanna Szarkowska-Czeczko, Urszula Drewniak. Celem konkursu było rozwijanie zainteresowań tematyką przyrodniczą, rozbudzenia wrażliwości, fantazji oraz wyobraźni twórczej, rozwijanie uzdolnień plastycznych. Ogółem na konkurs wpłynęło 27 prac. Prace były wykonane przeróżnymi technikami. Przy wyborze prac komisja brała pod uwagę nieszablonową technikę, oryginalne ujęcie tematu, pomysł na przedstawione zwierze egzotyczne, estetykę wykonania pracy oraz zgodność pracy z tematem.

Komisja nagrodziła autorów następujących prac:

Kategoria SP:

I miejsce: ex quo: Szorc Tomasz praca pod kierunkiem p. Elżbiety Szomko i Muciuś Agnieszka praca pod kierunkiem p. Ewy Wińskiej

II miejsce: Natalia Łabieniec praca pod kierunkiem p. Ewy Wińskiej

III miejsce: Paweł Zawadzki praca pod kierunkiem p. Ewy Wińskiej

wyróżnienie: Łukasz Biedrzycki praca pod kierunkiem p. Katarzyny Zalewskiej

wyróżnienie: Izabela Kowejsza praca pod kierunkiem p. Ewy Wińskiej

wyróżnienie: Katarzyna Andrukiewicz pod kierunkiem p. Iwony Gieniusz

Kategoria G:

I miejsce: Gabriela Pawluczyk praca pod kierunkiem p. Iwony Gieniusz

wyróżnienie: Piotr Stanisławczyk praca pod kierunkiem p. Elżbiety Szomko

Kategoria PDP:

I miejsce: Sandra Radziszewska praca pod kierunkiem p. Ewy Wińskiej

II miejsce: Karolina Puchlik praca pod kierunkiem p. Elżbiety Szomko

III miejsce: Dawid Czechowski praca pod kierunkiem p. Elżbiety Szomko

wyróżnienie: Patrycja Jarmoszko praca pod kierunkiem p. Elżbiety Szomko


Kategoria ZDZ:

I miejsce: Anna Baranowska praca pod kierunkiem p. Ewy Wińskiej

wyróżnienie: Damian Zawadzki praca pod kierunkiem p. Elżbiety Szomko

GRATULUJEMY!!!!!! Życzymy dalszych sukcesów


Nagrody i wyróżnienia przyznano laureatom w dniu 22.06.2017r. podczas apelu. Sponsorami nagród w konkursie były organizatorki p. Urszula Drewniak i p. Zuzanna Szarkowska-Czeczko

http://www.soswsokolka.pl/images/kon_zwierze1.jpg