http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_568/dsc_2300.jpg„Niech żyją wakacje, niech żyje pole, las

I niebo i słońce, wesoły ,wolny czas!”

W dniu 23.06.2017 r. w SOSW w Sokółce odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego, w którym wzięli udział uczniowie, rodzice, oraz kadra pedagogiczna.

Nareszcie! Dziś po dziesięciu miesiącach wytężonej pracy, gdy zabrzmiał szkolny dzwonek, uczniowie i nauczyciele spotkali się po raz ostatni, by podsumować i zakończyć rok szkolny 2016/2017. Były świadectwa, kwiaty ,podziękowania i łzy wzruszenia.

Zgromadzonych powitała pani Dyrektor i pani Kierownik internatu. Następnie pani Dyrektor Ośrodka odczytała listy i przemówienia okolicznościowe. Kolejnym punktem było rozdanie przez wychowawców klas świadectw i nagród książkowych absolwentom kończącym w tym roku naszą szkołę. Uczniowie ci złożyli pamiątkowe podpisy w szkolnej kronice.

Wyróżnieni zostali również uczniowie, którzy w tym roku osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. W tym roku świadectwa z wyróżnieniem oraz gratulacje otrzymali: Agnieszka z kl. V SPL oraz Damian z kl. I ZSZ

Po części oficjalnej nasi absolwenci i uczniowie kończący etapy edukacyjne złożyli uroczyste ślubowanie. Tegoroczną uroczystość zakończenia roku szkolnego uświetniła część artystyczna w wykonaniu naszych absolwentów, przygotowana pod kierunkiem p. Bożeny Mróz, p. Iwony Geniusz i p. Marty Kawrygo-Leonowicz.

Na zakończenie Dyrektor Ośrodka p. Marta Tolko-Kuziuta życzyła uczniom słonecznych, radosnych i pełnych wrażeń wakacji oraz niemniej radosnego powrotu do szkoły.

Uczniowie wraz z rodzicami i wychowawcami rozeszli się do klas, aby odebrać wyczekiwane świadectwa. Zdjęcia

Beata Boguszewska

Żegnaj Szkoło! - Witajcie Wakacje!