http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_568/dsc_2300.jpg„Niech żyjÄ… wakacje, niech żyje pole, las

I niebo i sÅ‚oÅ„ce, wesoÅ‚y ,wolny czas!”

W dniu 23.06.2017 r. w SOSW w SokóÅ‚ce odbyÅ‚o siÄ™ uroczyste zakoÅ„czenie roku szkolnego, w którym wziÄ™li udziaÅ‚ uczniowie, rodzice, oraz kadra pedagogiczna.

Nareszcie! Dziś po dziesięciu miesiącach wytężonej pracy, gdy zabrzmiał szkolny dzwonek, uczniowie i nauczyciele spotkali się po raz ostatni, by podsumować i zakończyć rok szkolny 2016/2017. Były świadectwa, kwiaty ,podziękowania i łzy wzruszenia.

Zgromadzonych powitaÅ‚a pani Dyrektor i pani Kierownik internatu. NastÄ™pnie pani Dyrektor OÅ›rodka odczytaÅ‚a listy i przemówienia okolicznoÅ›ciowe. Kolejnym punktem byÅ‚o rozdanie przez wychowawców klas Å›wiadectw i nagród książkowych absolwentom koÅ„czÄ…cym w tym roku naszÄ… szkoÅ‚Ä™. Uczniowie ci zÅ‚ożyli pamiÄ…tkowe podpisy w szkolnej kronice.

Wyróżnieni zostali również uczniowie, którzy w tym roku osiÄ…gnÄ™li najwyższe wyniki w nauce. W tym roku Å›wiadectwa z wyróżnieniem oraz gratulacje otrzymali: Agnieszka z kl. V SPL oraz Damian z kl. I ZSZ

Po części oficjalnej nasi absolwenci i uczniowie koÅ„czÄ…cy etapy edukacyjne zÅ‚ożyli uroczyste Å›lubowanie. TegorocznÄ… uroczystość zakoÅ„czenia roku szkolnego uÅ›wietniÅ‚a część artystyczna w wykonaniu naszych absolwentów, przygotowana pod kierunkiem p. Bożeny Mróz, p. Iwony Geniusz i p. Marty Kawrygo-Leonowicz.

Na zakończenie Dyrektor Ośrodka p. Marta Tolko-Kuziuta życzyła uczniom słonecznych, radosnych i pełnych wrażeń wakacji oraz niemniej radosnego powrotu do szkoły.

Uczniowie wraz z rodzicami i wychowawcami rozeszli się do klas, aby odebrać wyczekiwane świadectwa. Zdjęcia

Beata Boguszewska

Żegnaj Szkoło! - Witajcie Wakacje!