http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/img_1882.jpg21 czerwca w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sokółce odbyła się dyskoteka kończąca rok szkolny 2016/2017. W tym dniu pożegnaliśmy również naszych absolwentów kończących szkołę lub kolejny etap edukacji. Uczniowie bawili się przy muzyce zespołu "MEGAM". Rodzice absolwentów również włączyli się w przygotowania, zapraszając uczniów i nauczycieli na poczęstunek.

Naszym absolwentom, życzymy szczęścia i powodzenia w przyszłości.

Organizatorzy: Iwona Gieniusz, Bożena Mróz, Marta Kawrygo-Leonowicz