http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_572/img_20170908_113204.jpg8 września bieżącego roku. po raz kolejny uczniowie naszego Ośrodka wraz z pocztem sztandarowym w składzie: Ania, Kasia, Michał, pod opieką pań: Katarzyny Zalewskiej i Doroty Kozaczyńskiej, uczestniczyli w Międzynarodowy Marszu Żywej Pamięci Polskiego Sybiru, od 17 lat organizowanym w Białymstoku.

W tym wyjątkowym wydarzeniu wzięło udział ok. 5 tys. osób. Największą grupę stanowiła młodzież, w tym uczniowie szkół noszących imię Sybiraków, działacze Związku Sybiraków z kraju i zagranicy, przedstawiciele władz samorządowych i państwowych, poczty sztandarowe.

W tym roku marsz zmienił swoją nazwę na Międzynarodowy Marsz Pamięci Zesłańców Sybiru w Białymstoku. Uroczystości przebiegały pod hasłem: „Ojczyzna w naszych sercach i pamięci”. Jak co roku, główną część uroczystości stanowił przemarsz uczestników ulicami Białegostoku, spod Pomnika Katyńskiego do kościoła Ducha Świętego. Przy tym kościele znajduje się Grób Nieznanego Sybiraka - jedyny w kraju taki pomnik.

Marszowi towarzyszyło wiele ciekawych wydarzeń kulturalnych. My zwiedziliśmy Muzeum Sybiraków w Kościele pw. Ducha Świętego, które przybliża tematykę wywózek Polaków na Wschód.

Cieszymy się, że pomimo deszczu i niesprzyjającej pogody mogliśmy być uczestnikami tego ważnego wydarzenia, łączącego tych, którym bliskie sercu są Ojczyzna i patriotyzm.

Pragniemy serdecznie podziękować Starostwu Sokólskiemu za nieodpłatne użyczenie busa, którym nasi uczniowie bezpiecznie dojechali na marsz. Zdjęcia

Katarzyna Zalewska
Dorota Kozaczyńska