http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_575/20170913_172931_1.jpg

13 września 2017 roku o godzinie 17 wychowankowie internatu pod opieką p. Katarzyny Bubieniec i p. Małgorzaty Hołownia-Iwanow włączyli się do 24 edycji Akcji Sprzątanie Świata Polska pod hasłem ,,Nie ma śmieci - są surowce”. Wyjście w teren poprzedzone zostało pogadanką na temat segregacji śmieci. W tym roku zwróciliśmy uwagę na surowce, z których są wykonane różnego typu odpady, takie jak: szkło, papier, plastik, metal - materiały nadające się do powtórnego przerobu - recyklingu. Wychowankowie z wielkim zaangażowaniem sprzątali teren przyległy do traktu spacerowego przy zalewie sokólskim. Działania nasze były zauważone przez grupę dorosłych, którzy pochwalili naszą pracę. Przybliżyliśmy im informacje dotyczące Akcji Sprzątanie Świata.

Wspaniałe zachowanie dzieci, ich szczerość w pracy na rzecz najbliższego środowiska powinny być źródłem dobrej energii dla nas dorosłych. Zdjęcia 

Katarzyna Bubieniec