http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_574/021_t2.jpgGdzie nie ma książki, tam w życiu człowieka czyni się zła pustka,
której niczym wypełnić nie można”.
K. Makuszyński

Codzienne czytanie dzieciom to najtańsza i najskuteczniejsza metoda podniesienia poziomu szkolnej edukacji i poprawy relacji w szkole. To najlepszy sposób, aby uczyć języka i rozbudzać wyobraźnię. Czytając dzieciom okazujemy im troskę i szacunek. W czasie czytania dzieci wyciszają się, poprawia się koncentracja uwagi. Korzyści te osiągamy bez drogich inwestycji. Opierają się one na pozytywnych relacjach między dorosłym a dzieckiem podczas wspólnie spędzanego czasu wolnego.

Głośne czytanie wspiera więc edukacyjną i wychowawczą misję szkoły. Wśród czytanych przez nas książek znajdą się takie, które będą służyły podnoszeniu ogólnego poziomu kultury i wiedzy, wspieraniu rozwoju emocjonalnego oraz rozwijające wartości ważne w codziennym życiu. Do polecanych lektur włączymy w tym roku bajki terapeutyczne, książeczki edukacyjne, baśnie, wiersze, opowiadania, komiksy, czasopisma edukacyjne oraz wszystkie książki, które zainteresują dzieci.

Realizacją zadań w ramach upowszechniania czytelnictwa, w prowadzonych grupach przez cały rok szkolny zajmą się wychowawczynie internatu: Beata Boguszewska i Katarzyna Bubieniec. Przeprowadzone zajęcia będą dokumentowane wpisami do dziennika wychowawczego danej grupy. Podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym czytanie odbywać się będzie wieczorową porą. Do udziału zapraszani będą wszyscy chętni wychowankowie internatu. Do czytania młodszym zachęcimy również starszych uczniów. W ramach rozwijania kompetencji czytelniczych wychowankowie będą zachęcani do wypożyczania książek z biblioteki szkolnej. W miarę możliwości kontynuowana będzie współpraca z Odziałem dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Sokółce. Planujemy również wykonywanie z dziećmi prac plastycznych, w ramach rozwijania ich umiejętności i zainteresowań. Będziemy także zachęcać rodziców do upowszechniania czytania dzieciom w domach rodzinnych naszych wychowanków. Sprawozdanie z Akcji przedstawione będzie po jej zakończeniu. Zdjęcia

Katarzyna Bubieniec