http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 15 września 2017 roku została przeprowadzona akcja „Sprzątanie świata” na terenie Osiedla Zielonego i SOSW w Sokółce. W sprzątanie” naszego małego świata” włączyła się społeczność Ośrodka, która uporządkowała tereny przydzielone przez Organizatora. Spotkanie rozpoczęło się od przypomnienia celów i założeń akcji. Koordynatorki akcji zadbały, aby filmiki edukacyjne ukazały cały proces przetwarzania i ponownego wykorzystania śmieci oraz ukazały korzyści z „ tego całego recyklingu”.

Niewielka liczba wypełnionych worków świadczy o tym iż uczniowie SOSW na co dzień dbają o swoje tereny zielone i wiedzą że miejsce śmieci nie jest na trawie a w pojemniku z odpowiednim kolorem.

Organizatorem akcji „ Sprzątanie Świata „były p. Marta Januszkiewicz i p. Zuzanna Szarkowska- Czeczko